Centrul de cercetare:

SISTEME INTEGRATE DE CONVERSIE A ENERGIEI ȘI CONDUCERE AVANSATĂ A PROCESELOR COMPLEXE

  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  

  Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 

 

Competențele cadrelor didactice aparținând Departamentului de Automatică și Inginerie Electrică (AIE) sunt reflectate atât prin disciplinele alocate în norma didactică din statul de funcții (alegerea și repartizarea disciplinelor se face ținându-se cont, în primul rând, de competențele obținute de individ prin pregătirea de specialitate din facultate) cât, mai ales, în urma unui proces de formare continuă, respectiv, printr-o cercetare continuă într-un anumit subdomeniu din marile domenii de specialitate guvernate de departament (la alocarea disciplinelor din norma didactică se ține cont și de aceste competențe).

Direcțiile de cercetare relevante pentru centrul de cercetare Sisteme Integrate de Conversie a Energiei si Conducere Avansata a Proceselor Complexe sunt:

 1. Sisteme integrate de conversie a energiilor regenerabile (microcogenerare, microtrigenerare, fotovoltaică, eoliană);

 2. Calitatea energiei și eficiența energetică a rețelelor centralizate și descentralizate;

 3. Sisteme regenerative de acționări electrice;

 4. Conducerea automată a sistemelor de producere/consum a energiei electrice (conducerea automată a sistemelor de conversie a energiei eoliene, optimizarea conversiei electromecanice la receptoarele clasice);

 5. Conducerea liniilor de fabricație flexibilă și a roboților integrați.

 

Copyright © aie.ugal.ro. All right Reserve.
Design by : Author of Website.